IT SK EN
Logo

Poradenstvo a služby

pre rozvoj zahraničného podnikania na Slovensku

S&Partners

poradenstvo a služby pre rozvoj zahraničného podnikania na Slovensku

"Pridaná hodnota ktorou S&Partners disponuje predstavuje schopnosť širokospektrálneho pohľadu na problémy zahraničných investorov, znalosť vzájomnej prepojenosti jednotlivých problematík, optimalizáciu riešení a ich implementáciu v podmienkach slovenského podnikateľského prostredia. Tím S&Partners disponuje medzinárodnými skúsenosťami, jazykovou vybavenosťou a schopnosťou na profesionálnej úrovni flexibilne a rýchlo reagovať na požiadavky klienta."

Andrej Lüttmerding, managing partner

"S&Partners asistuje početným medzinárodným spoločnostiam na Slovensku už skoro 14 rokov, vychádzajúc z viac ako dvadsaťročných skúseností korporátneho consultingu v Českej republike. Členstvo v IC & Partners Group - zoskupení poradenských spoločností poskytujúcich konzultačné služby na vysokej štandardizovanej úrovni v krajinách strednej a východnej Európy - robí z S&Partners vhodného partnera pre každého zahraničného investora na Slovensku."

Giovanni Bonacchi, partner

Služby

V rámci podnikateľského poradenstva určeného pre zahraničné subjekty v Slovenskej republike, služby S&PARTNERS zastrešujú:

Obchodné poradenstvo

 • Analýzy trhu
 • Štúdie uskutočniteľnosti
 • Vyhľadávanie obchodných partnerov
 • Poradenstvo v oblasti nehnuteľností
 • Poradenstvo v oblasti retailu
 • Poradenstvo v oblasti ľudských zdrojov
 • Poradenstvo v oblasti PR a marketingu
 • Asistencia pri obchodných jednaniach

Firemné poradenstvo

 • Reporting pre materské spoločnosti
 • Asistencia pri získavaní povolení a oprávnení
 • Asistencia pri kúpe a predaji podniku
 • Transfer pricing
 • Znalecké posudky
 • Preklady
 • Tlmočenie
 • Daňový domicil

Účtovníctvo, mzdy, dane

 • Vedenie účtovnej agendy
 • Príprava ročných účtovných závierok a daňových priznaní k dani z príjmu
 • Príprava DPH priznaní
 • Vedenie mzdovej agendy
 • Príprava INTRASTAT hlásení
 • Daňové zastupovanie a poradenstvo
 • Účtovné a daňové due diligence
 • Audit spoločností

Korporátna agenda

 • Asistencia pri zakladaní obchodných spoločností
 • Poskytnutie sídla spoločností (korešpondenčnej adresy)
 • Správa stálej prevádzkarne
 • Due diligence
 • Asistencia pri zakladaní organizačnej zložky podniku
 • Asistencia pri zmenách v rámci obchodných spoločností

Businessguide

súhrnné business info o Slovensku

súhrnné business info o SlovenskuBUSINESS GUIDE

 • Geograficko-administratívne údaje
 • Obyvateľstvo
 • Zahraničná politika
 • Historické údaje
 • Odvetvia hospodárstva
 • Štatistické ukazovateľe
 • Protikrízové opatrenia
 • Medzinárodný menový fond
 • Štátny rozpočet
 • Makroekonomické ukazovatele
 • Priame zahraničné investície
 • Štrukturálne fondy
 • Orgány zodpovedné za implementáciu operačných programov
 • Investičné príležitosti
 • Turizmus
 • Obchodný zákonník
 • Obchodný register
 • Typológie obchodných spoločností
 • Akciová spoločnosť
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným
 • Verejná obchodná spoločnosť
 • Komanditná spoločnosť
 • Stála prevádzka
 • Pracovné právo
 • Daň z nehnuteľností
 • Daň z príjmov
 • DPH
 • Trojstranný obchod
 • Zahraničné osoby podnikajúce v SR
 • Colné zákony

Pracujtesnami

Hľadáme spolupracovníkov pre ktorých je samozrejmosťou odborná pripravenosť, zodpovednosť a tímová práca.

Aktuálne hľadáme vhodného kandidáta na pozíciu:

Účtovník/účtovníčka na trvalý pracovný pomer

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

 • samostatný účtovník/účtovníčka s praxou v účtovnej firme (schopnosť viesť samostatne od 6 do 12 účtovných agiend),
 • znalosť kompletnej problematiky podvojného účtovníctva a spracovania miezd,
 • skúsenosti s prípravou podkladov pre konsolidované účtovné uzávierky,
 • znalosť anglického, alebo talianskeho jazyka na komunikatívnej úrovni (aj v písomnej forme),
 • skúsenosti so zahraničnou klientelou,
 • časová flexibilita.

Administratívne a ekonomické znalosti:

 • Podvojné účtovníctvo
  Expert
 • Mzdové účtovníctvo
  Expert

Počítačové znalosti - používateľ:

 • Microsoft Excel
  Pokročilý
 • Microsoft Word
  Pokročilý
 • Microsoft Outlook
  Pokočilý
 • Internet (e-mail, www)
  Pokročilý

Požadované vzdelanie :

 • stredoškolské s maturitou
 • vysokoškolské I. stupňa
 • vysokoškolské II. stupňa

Zameranie, obor:

- ekonomické

Jazykové zručnosti

 • Anglický jazyk (aktívne)
 • alebo Taliansky jazyk (aktívne)

Požadovaná prax

Pozícia nie je vhodná pre absolventa

Stážista

Stážista so znalosťou talianskeho jazyka

Ak ste vhodným kandidátom na člena tímu S&Partners, pošlite nám štrukturovaný životopis

poslať CV

BusinessPartners

Tramite S&Partners prenotazioni di alloggio in centro storico di Bratislava (Austria Trend Hotel****) a tariffe convenzionate.

S&Partners will arrange your healthcare services in medical center Medicover Slovakia for special rates.

Tramite S&Partners prenotazioni di alloggio in centro storico di Bratislava (Hotel Avance****) a tariffe convenzionate.

Sponzorujeme

vzdelanie

S&Partners podpísala v roku 2013 Sponzorskú zmluvu s Gymnáziom na Ulici Ladislava Sáru č.1 v Bratislave, ktorou sa zaviazala finančne zastrešiť realizáciu a následnú prevádzku webových stránok určených pre bilingválnu taliansko-slovenskú sekciu, s cieľom propagovať kvalitu, odbornú pripravenosť, mnohoročné skúsenosti a jedinečnosť tejto bilingválnej sekcie v rámci slovenského školského systému.

www.talianskegymnazium.sk

Kontakt

S&Partners s.r.o.

Prešernova 4 / 811 02 Bratislava / Slovenská republika

+421 2 5262 2826 / info@sandpartners.com / www.sandpartners.com